Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Ngày 7 tháng giêng

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, linh mục

lễ nhớ

Sinh khoảng năm 1175 tại Pê-nha-pho, gần Bác-xê-lô-na, miền Ca-ta-lu-nha, Tây Ban Nhan, Rây-mun-đô là một trong những danh sư thần học và giáo luật thời đó.

Năm 1222, đang khi là linh mục phục vụ tại thánh đường Bác-xê-lô-na, Rây-mun-đô gia nhập Dòng Giảng Thuyết. Vốn thông minh và tính tình điềm đạm, Người còn nổi bật về nhiệt tâm đào tạo các linh mục có sứ vụ tương lai ; để tiện dụng cho các vị ấy, Người soạn cuốn “Tổng yếu giáo lý”, súc tích nhiều kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ.

Đang khi ở Rô-ma làm cha giải tội cho Đức Ghê-gô-ri-ô IX, Người đã là vị đầu tiên, thừa lệnh Đức Thánh Cha, sưu tập các sắc vụ của các Giáo hoàng (1234).

Người được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ ba kế vị Chân phước Giô-đa-nô Sa-xô-ni-a (1238). Sau hai năm tại chức, Người đã xin từ nhiệm và trở về Ca-ta-lu-nha.

Khi làm Bề trên Tổng quyền, Người tỏ ra là một tông đồ đầy can đảm, Người quan tâm đến hoạt động tông đồ giữa người Do-thái, và rất bận tâm về việc đối thoại với Hồi Giáo, nên đã ủng hộ các miền truyền giáo của Dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi cũng như của nhiều Dòng Hành Khất khác tại Bắc Phi. Để được như vậy, Người khuyến khích các vị thừa sai đến đấy học tiếng Ả-rập và Kinh Cô-ran.

Người từ trần tại Bác-xê-lô-na ngày 6-1-1275, thọ gần một trăm tuổi. Ngày 29-4-1601, Đức Giáo Hoàng Cơ-lê-men-tê VIII đã ghi danh người vào sổ các hiển thánh.

 

Bài đọc 2 (1/2)

Nguyện xin Thiên Chúa tình thương và bình an ban cho anh em được an lòng.

Trích thư thánh Rây-mun-đô, linh mục.

Nếu thánh Phao-lô đã nói sự thật, chứ không hề gian dối, khi xác quyết rằng : tất cả những ai muốn sống đạo đức trông Chúa Ki-tô đều phải chịu đau khổ, thì tôi nghĩ không ai được miễn khỏi luật chung ấy, đừng kể những người chểnh mảng hoặc không biết sống tiết độ, công chính và đạo đức ở đời này.

Còn anh em, anh em không thể thuộc vào số những kẻ có nhà cửa bình an yên hàn vững chắc, không bị ngọn roi của Chúa đụng tới, những kẻ suốt đời an nhàn nhưng chẳng mấy chốc phải sa xuống địa ngục. Vì anh em được Chúa chấp nhận và thương mến, thế nên sự trong trắng và đạo đức của anh em phải được thanh luyện thêm qua nhiều gian khổ để được hoàn toàn thuần khiết. Vậy nếu lưỡi gươm có gấp đôi hay gấp ba, thì anh em phải coi đó là niềm vui lớn và là chứng tích của tình thương.

Gươm sắc hai lưỡi là những chiến đấu bên ngoài và những lo sợ bên trong ; gươm bên trong trở nên gấp đôi hay gấp ba khi ác thần quỷ quyệt dùng mưu mô và lời dụ dỗ gây bất an trong tâm khảm ; cho tới nay anh em cảm nghiệm khá đầy đủ cuộc chiến đấu này, nếu không, anh em đã không thể đạt được sự bình an và thanh thản nội tâm tốt đẹp như thế. Gươm bên ngoài gấp đôi gấp ba khi người ta vô cớ bách hại Hội Thánh về những sự thiêng liêng, mà những vết thương trầm trọng nhất lại do các bạn hữu gây nên.

Đó chính là thập giá đáng ước áo và diễm phúc của Chúa Ki-tô mà thánh An-rê, con người thật sự quả cảm, đã vui vẻ lãnh nhận ; cũng chỉ nơi thập giá Đức Ki-tô, ta mới nên hãnh diện như thánh Phao-lô đã quả quyết.

Vì thế, anh em hãy nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng ban tặng và gìn giữ lòng tin. Đấng hoàn toàn vô tội mà phải chịu khổ nạn do những người thân thuộc, lại còn bị liệt vào hạng gian ác. Khi uống chén quý trọng như thế của Chúa Giê-su, anh em hãy cảm tạ Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành.

Vậy anh em hãy hướng lòng lên Chúa và đừng chiều theo dư luận. Nguyện xin Thiên Chúa tình thương và bình an cho anh em được an lòng và cho cuộc hành trình của anh em được mau lẹ. Xin Người giấu kín anh em trong Thánh Nhan Người, cho khỏi người đời quấy nhiễu, chờ ngày Người dẫn đưa về nơi sung mãn, ở đó anh em sẽ đời đời vui hưởng cảnh bình an, trong sự bình an tuyệt đẹp, trong lều trú an toàn và trong sự nghỉ ngơi thanh nhàn (Gs 32,18).

Xướng đáp

X

Người thông thạo đường lối Chúa, và là tôn sư được toàn dân kính trọng.

*

Ai nấy đều ngạc nhiên về trí thông minh và lời Người đối đáp.

Đ

Các thủ lãnh chờ đợi phán quyết của Người, và nhất nhất làm theo lời Người. *

 

Bài đọc 2 (2/2)

Người yêu quý sự hoàn thiện, và hết sức nhiệt thành với đời sống tu trì.

Trích Truyện ký của tu sĩ Gio-an Cô-lô-na, người đồng thời với thánh Rây-mun-đô.

Tu sĩ Rây-mun-đô Pê-nha-pho, người miền Ca-ta-lu-nha, Bề trên Tổng quyền thứ ba Dòng Anh Em Giảng Thuyết, là nhân vật thời danh dưới triều Đức Ghê-gô-ri-ô IX. Trước khi vào Dòng, Người là một vị tiến sĩ ưu tú về giáo luật và đã giảng dạy lâu năm tại Bô-lô-ni-a.

Sau khi lãnh tu phục, Người được Đức Hồng Y Gio-an, Sứ Thần Toà Thánh tại Tây Ban Nha chọn làm phụ tá, vì nhận thấy Người khôn ngoan, thông thái và thánh thiện. Khi về giáo triều Rô-ma, Người lại được gần gũi Đức Ghê-gô-ri-ô IX, và được đặt làm Cố Vấn Cơ Mật, làm Tuyên Uý và cha giải tội của Đức Giáo Hoàng, và làm “người giải quyết thỉnh nguyện của dân nghèo”. Sau đó, theo lệnh của Đức Giáo Hoàng, Người thu thập các sắc lệnh rải rắc trong bốn cuốn thành một cuốn duy nhất, hiện này còn sử dụng.

Trong Dòng, Người đã sống thánh thiện và đạo đức thế nào, thì ở giáo triều, Người cũng sống thánh thiện và khôn ngoan như vậy ; trong mọi sự, một mực đoan trang và khiêm tốn đến độ hầu như ai nấy đều khen ngợi Người như một vị thánh, và quả thật Người là một vị thánh.

Thấy Người thánh thiện, Đức Giáo Hoàng muốn thăng Người lên làm Tổng Giám mục, nhưng Người một mực kính cẩn khước từ. Vì Người miễn cưỡng, nên Đức Thánh Cha đành thôi không ép buộc như đã định.

Người phải nài nẵng lắm mới được Đức Giáo Hoàng cho phép rời giáo triều Rô-ma ; Người đang sống siêu thoát như một thiên thần tại tu viện Bác-xê-lô-na, thì được bầu làm Bề trên Tổng Quyền ; anh em phải vất vả mới thuyết phục được Người nhận chức vụ ấy. Người rất yêu quý sự hoàn thiện và nhiệt thành với đời sống tu trì, nên muốn rằng sự nhiệm nhặt của Dòng phải được tuân giữ trong cả những điều nhỏ mọn.

Người đã viết cuốn “Tổng yếu tích luận” dẫn đường cứu độ các linh hồn, rất cần thiết cho Hội Thánh. Cũng nhờ sự cần mẫn của Người mà Hiến Pháp chúng ta, trước kia còn thiếu mạch lạc, đã được biên soạn lại đúng cách, chia thành từng chương từng mục như còn thấy hiện nay.

Điều khiển Dòng được hai năm, thấy mình không đủ sức đảm đương công việc nặng nề, Người đã khẩn khoản xin từ nhiệm và được các giám định viên tại Bô-lô-ni-a chấp thuận. Sau đó, Người trở về Tỉnh Dòng, và qua đời tại tu viện Bác-xê-lô-na.

Lúc sinh thời cũng như sau khi khuất bóng, thánh nhân đã nổi tiếng về nhiều phép lạ.

                                                      

Xướng đáp  x. Tt 2,7-8

X

Người thông thạo đường lối Chúa, và là tôn sư được toàn dân kính trọng.

*

Ai nấy đều ngạc nhiên về trí thông minh và lời Người đối đáp.

Đ

Các thủ lãnh chờ đợi phán quyết của Người, và nhất nhất làm theo lời Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Rây-mun-đô đầy tràn lòng nhân ái đối với người tội lỗi và kẻ bị giam cầm. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà ban cho chúng con thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, và được tự do thi hành những điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin