Thứ năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Ngày 15 tháng giêng

Thánh Phanxicô Fernández de Capillas,
linh mục (1648)

Phêrô Sans, giám mục và
các anh em tử đạo tại Trung Quốc

Lễ nhớ
Phần chung các thánh tử đạo

Vị tử đạo tiên khởi trong số này là thánh Phanxicô Fernandez de Capillas, ngài đã loan báo tin mừng Đức Kitô tại Philippines và ở miền trung Trung Quốc. Dưới thời những người bách hại thuộc nhà Mãn Thanh, ngài đã bị giam một thời gian dài và sau cùng chịu trảm quyết tại Phúc Kiến ngày 15 tháng 01 năm 1648 và được Đức Piô X phong chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909.

Một thế kỉ sau, vào những năm 1747–1748, hai vị giám mục Phêrô Sans và Phanxicô Serranô và ba linh mục: Gioan Alcober, Gioakim Royo, Phanxicô Diaz cũng được lãnh triều thiên tử đạo và được Đức Lêô XIII phong chân phước ngày 14 tháng 5 năm 1893.

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tất cả sáu anh em Dòng Giảng Thuyết trên được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ghi danh vào sổ các thánh, trong số một trăm hai mươi chứng nhân tử đạo đã bị sát hại tại Trung Quốc.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các vị tử đạo diễm phúc là thánh Phanxicô và các bạn một đời sống đầy lòng mến yêu Danh thánh Chúa và đầy lòng can đảm giảng truyền đức tin. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin cho Danh thánh Chúa ngày càng lan tỏa trên miền đất các ngài đã dày công loan báo Tin Mừng, và cho chúng con luôn sống kiên vững trong đức tin mà các ngài đã lấy máu mình để làm chứng. Chúng con cầu xin…