Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Ngày 19 tháng 5

Chân phước Phan-xi-cô Côn Ghi-ta, linh mục

lễ nhớ tự do

Sinh tại làng Gôm-bơ-rê-ni, miền Ca-ta-lu-nha, năm 1812. Phan-xi-cô Côn là con thứ 10 và là con út của một gia đình làm nghề chải len, sống ở vùng quê, làm giáo viên tiểu học.

Năm 1830, Phan-xi-cô lãnh tu phục Dòng Đa Minh tại Ghê-rô-na, rồi khấn trọng thể và ở lại tu viện đó cho tới khi lãnh chức phó tế. Năm 1835, chính quyền đóng cửa học viện tại Ghê-rô-na và phân tán các sinh viên Đa Minh. Từ ngày đó cho đến chết, Phan-xi-cô vẫn trung thành với ơn gọi Đa Minh một cách anh hùng, mặc dù không được nâng đỡ bằng đời sống cộng đoàn Đa Minh.

Năm 1836, thể theo ý định của các Bề trên, Phan-xi-cô thụ phong linh mục, được cử phục vụ một giáo xứ, nhưng sau đó, vì hăng say việc tông đồ, người hiến thân vào việc giảng thuyết lưu động, cùng với bạn đồng hành là thánh An-tôn Cơ-la-rê. Tận lực giúp đỡ giáo dân thuộc Dòng Ba, người thiết lập nữ tu hội – sau này gọi là Tu hội Truyền Tin – chuyên giáo dục thiếu niên.

Người bị mù và qua đời tại Vic, ngày 2-4-1875.

Đức Gio-an Phao-lô II đã long trọng ghi tên người vào hàng chân phước, ngày 29-4-1979.

Bài đọc 2

Các linh mục được kêu gọi nên hoàn thiện

Trích Sắc Lệnh Chức vụ và đời sống các linh mục (s. 12) của công đồng Va-ti-căng II.

Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục nên giống Chúa Ki-tô linh mục, để như là thừa tác viên cửa Đầu Nhiệm Thể và như những cộng tác viên của hàng Giám mục, các ngài xây dựng và kiến thiết toàn thân Người là Hội Thánh. Đành rằng ngay từ khi được thánh hiến nhờ phép Rửa Tội, như mọi Ki-tô hữu, các ngài đã lãnh nhận dấu tích và ơn huệ của ơn gọi và ơn sủng cao trọng, dù bản tính nhân loại yếu hèn, các ngài vẫn có thể theo đuổi và phải theo đuổi sự hoàn thiện, đúng như lời Chúa : Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện.

Nhưng các linh mục còn có lý do đặc biệt phải đạt tới sự hoàn thiện này, vì khi lãnh nhận chức thánh, các ngài được thánh hiến cho Thiên Chúa theo một cách thức mới : các ngài trở nên những khí cụ sống động của Chúa Ki-tô linh mục đời đời, để qua các thời đại, các ngài có thể tiếp tục công việc kỳ diệu của Đấng đã lấy quyền năng cao cả mà tái lập toàn thể xã hội con người.

Do đó, khi đóng vai trò của chính Đức Ki-tô theo cách của mình, mỗi linh mục cũng nhận được những ơn riêng, để trong khi phục vụ dân được giao phó cho ngài và phục vụ toàn thể Dân Chúa, các ngài có thể dễ dàng theo đuổi sự hoàn thiện trong đời sống của Đấng mà mình đóng vai, và để sự yếu đuối của xác thịt loài người được lành mạnh nhờ sự thánh thiện của Đấng vì chúng ta đã trở nên vị Thượng Tế “thánh thiện, trọng sạch, vô tội, tách biệt khỏi kẻ có tội”.

Chúa Ki-tô, Đấng Chúa Cha đã thánh hoá, thánh hiến và cử xuống trần gian, đã hiến thân cho chúng ta, hầu cứu chúng ta khỏi tội ác và thanh tẩy một dân đáng được Người chấp nhận, và nhiệt thành với mọi việc lành, và như thế, qua cuộc khổ nạn mà vào vinh quang.

Các linh mục cũng vậy, sau khi được Chúa Thánh Thần thánh hiến bằng việc xức dầu, và được Chúa Ki-tô sai đi, các ngài hãm dẹp những việc của xác thịt nơi chính bản thân và hoàn toàn tận tâm phục vụ nhân loại. Nhờ thế, các ngài có thể tiến tới trên đường thánh thiện mà các ngài đã được tô điểm trong Chúa Ki-tô, để thành con người hoàn hảo.

Bởi đó, khi thi hành thừa tác vụ của Chúa Thánh Thần và của sự công chính, các ngài được vững mạnh trong đời sống thiêng liêng, miễn là các ngài ngoan ngoãn vâng theo Thánh Thần Chúa Ki-tô, Đấng ban sự sống và dẫn dắt các ngài.

Thật vậy, các ngài được kêu gọi đạt tới một đời sống hoàn thiện nhờ chính những công việc thánh thiện hằng ngày, cũng như nhờ thi hành trọn vẹn thừa tác vụ khi các ngài thông hiệp với Giám mục và các linh mục khác.

Vả lại, chính sự thánh thiện của linh mục giúp các ngài rất nhiều trong việc chu toàn thừa tác vụ của mình một cách hiệu lực.

Thật thế, dù ơn Chúa có thể hoàn tất công trình cứu độ qua những thừa tác viên bất xứng, nhưng thường tình, Thiên Chúa muốn tỏ ra những việc lạ lùng của Người qua những vị sẵn sàng hơn để nghe theo sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bằng cách kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô, bằng một đời sống thánh thiện, để có thể nói như thánh Tông Đồ rằng : Tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống trong tôi.

Xướng đáp       1 Tx 2,8 ; Gl 4,19

X

Chúng tôi sẵn sàng hiến tặng cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

*

Vì anh em đã trở nên những người thân mến của chúng tôi.

Đ

Hỡi những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho tới khi Đức Ki-tô được thành hình nơi anh em. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chân phước Phan-xi-cô để rao giảng thánh danh Con Chúa và dạy dỗ dân Chúa về đường đạo đức. Vì lời người chuyển cầu, xin Chúa cho đức tin chân chính hằng luôn được khơi dậy và tăng trưởng nhờ tác vụ giảng thuyết. Chúng con cầu xin