Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Ngày 22 tháng 7

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

Bổn Mạng thứ hai của Dòng Anh Em Giảng Thuyết

lễ nhớ

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, người được Chúa chữa lành (Lc 8,2), và đã gắn bó với Chúa trong sứ vụ của Người. Khi Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá, các Tông Đồ đã bỏ trốn hết, chỉ còn lại Đức Ma-ri-a, thánh Gio-an tông đồ, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và mấy người phụ nữ.

Vào buổi sáng sớm ngày lễ Vượt Qua, Đức Giê-su Phục Sinh đã hiện ra với bà và trao cho bà sứ vụ đi báo tin cho các môn đệ của Người (Mc 16,9 ; Ga 20,11-18).

Lòng sùng kính thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã được phổ biến trong Giáo Hội Tây Phương đặc biệt từ thế kỷ 11. Dòng Giảng Thuyết coi thánh nữ là một trong những vị bảo trợ Dòng. Họ nhận thấy có một mối liên hệ giữa sứ vụ của bà và của Dòng. Các thế hệ anh chị em ưu ái gọi bà là “Tông đồ của các tông đồ” – như lời ca của phụng vụ Byzantin.

 

 

 

Lời nguyện

Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan tin mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Ki-tô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.