Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngày 20 tháng 6

Chân phước Ma-ga-ri-ta Ép-nê, trinh nữ

lễ nhớ tự do

Ma-ga-ri-ta chào đời khoảng năm 1291 tại Đô-nau-vót miền Ba-vi-ê trong một gia đình gia giáo và học thức. Lên 15 tuổi, Ma-ga-ri-ta gia nhập hàng ngũ các nữ đan sĩ Dòng Giảng Thuyết, tại đan viện Đức Mẹ Mông Triệu, ở Mê-đin-gân (giáo phận Au-xơ-buốc). Năm 1311, khát khao sống hoán cải trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa, theo gương Thánh Phụ Đa Minh, chị bắt đầu một đời sống hoàn thiện hơn, “tốt lành cho mình, gương sáng cho mọi người, khiến các thiên thần hoan hỷ và đẹp lòng Thiên Chúa”. Chị lãnh nhận dồi dào ân huệ Thánh Thần và sống kết hiệp với những đau khổ của Đức Ki-tô bằng nhiều hy sinh. Chị tiến bộ mỗi ngày khi hướng lòng trí lên Thiên Chúa qua từng bậc thang chiêm niệm, và tâm hồn chị đạt đến sự kết hợp tuyệt diệu với Chúa vào năm 1347.

Chị Ma-ga-ri-ta là một trong các nhà thần bí lớn miền sông Ren vào thế kỷ XIV, là thời nở rộ phong trào thần bí trong hơn 70 đan viện của Dòng tại Đức. Chị từng là bạn của nhà thần bí Gio-an Tau-lê, OP và là thân hữu của nhóm các nhà thần bí quen gọi là “Các bạn hữu của Thiên Chúa”. Chị còn là tác giả thời danh viết tự thuật về kinh nghiệm thần bí với các tác phẩm như “Các cuộc mặc khải” hay còn gọi là “Nhật ký thiêng liêng” và tác phẩm “Kinh Lạy Cha” kể lại những cuộc xuất thần của chị.

Chị qua đời ngày 20 tháng 6 năm 1351 và được an táng tại Me-đin-gân. Ngày 24 tháng 2 năm 1979, Đức Gio-an Phao-lô II đã chuẩn y việc tôn kính chị như bậc chân phước.

Lời nguyện

Lạy Chúa Cha từ ái, Chúa đã ban cho chân phước Ma-ga-ri-ta được tiến vào tận nguồn mạch tình yêu Chúa nhờ lửa mến của Thánh Thần. Xin cho chúng con cũng được đầy tràn Thánh Thần để tìm gặp Chúa nhờ bước theo Đức Ki-tô là đường chân lý. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.