Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngày 4 tháng giêng

Thánh Dơ-di-la-va Bê-ka

lễ nhớ, phần chung thánh nữ trang 402

Dơ-di-la-va Bê-ka, sinh tại Kơ-ri-da-nốp, miền tây Mô-ra-vi-a (nay thuộc Hung-ga-ri), là con đầu lòng của một gia đình điền chủ giàu có và tốt lành. Thân phụ của chị, ông Pơ-ri-bít-láp, là vương hầu thành Vê-ve-ri và Brơ-nô, đồng thời là vị đại diện của vua Ven-xét-lao I. Ông đã lập một nhà thương, tu viện cho các anh em Hèn Mọn ở Brơ-nô, và đan viện Xi-tô ở Dô-a. Thân mẫu chị, bà Xi-bi-la, từng hầu cận hoàng hậu Ba Lan là thánh nữ Cu-nê-gon-đa. Năm 20 tuổi, Dơ-di-la-va kết hôn với vị vương hầu thành Lem-béc là Ha-ven Giáp-lon-nê. Ông rất được nhà vua tín cẩn và là người đi chinh phục miền nam Bô-hê-mi-a cho Ba Lan. Thừa hưởng một gia sản tinh thần phong phú, Dơ-di-la-va đã thể hiện di sản tốt lành ấy trong đời sống gia đình cũng như tại những nơi chị hiện diện. Những người được hưởng lợi trước hết là phu quân và bốn người con của chị, rồi đến các gia nhân, đồng bào và những ai nghèo khổ bệnh tật.

Cùng với chồng, chị chăm lo cho việc truyền bá Tin Mừng bằng cách cộng tác vào hoạt động của các Anh Em Giảng Thuyết và xây dựng cho anh em các tu viện ở Giáp-lon-nê và Tuốc-nốp.

Chị Dơ-di-la-va qua đời tại Giáp-lon-nê năm 1252 và được mai táng trong nhà thờ thánh Lô-ren-xô của anh em Đa Minh. Nhà thờ này được nâng lên hàng vương cung thánh đường để kỷ niệm biến cố Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong chị lên hàng hiển thánh vào ngày 21 tháng 5 năm 1995 tại thành phố Ô-lô-múc miền Mô-ra-vi-a.

Các sử gia thời trung cổ đã gọi chị là “Lệnh bà của đời sống thánh thiện”, ca tụng đức ái giàu hoa trái và lòng chung thuỷ hôn nhân của chị. Từ nhiều thế kỷ qua, dân chúng Séc đã tôn kính chị như vị bổn mạng của đất nước, gương mẫu của các bà mẹ và là vị thánh hằng rộng rãi thi ân giáng phúc.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã hướng dẫn thánh nữ Dơ-di-la-va trên đường hoàn thiện qua đời sống gia đình và những việc bác ái. Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin ban cho các gia đình không ngừng canh tân trong tình yêu Chúa, và làm rạng rỡ các nhân đức Ki-tô giáo. Chúng con cầu xin