Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

KÍNH NHỚ ĐỨC MA-RI-A NGÀY THỨ BẢY

Đức Ma-ri-a, Thánh Mẫu Thiên Chúa

Bài đọc 2 (1/2)

Ngôi Lời Thiên Chúa đã được gieo vào Đức Ma-ri-a

Trích kinh nguyện của thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Đấng mang lửa, Mẹ là Đấng phân phối lòng thương xót, Mẹ là Đấng trổ sinh trái phúc, Ma-ri-a, Bà Chúa cứu chuộc nhân loại, vì thế giới được cứu chuộc nhờ nhục thể của Mẹ chịu đau đớn trong Chúa Ki-tô : Chúa Ki-tô cứu chuộc bằng cuộc khổ nạn, còn Mẹ bằng nỗi đau đớn tinh thần và thể xác.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là biển thái bình, lạy Mẹ Ma-ri-a là Đấng ban bình an, Mẹ là thửa đất phì nhiêu. Mẹ Ma-ri-a là thứ cây mới trổ sinh bông thơm ngào ngạt, tức là Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa, vì Ngôi Lời này đã được gieo vãi nơi Mẹ, là thửa đất phì nhiêu. Mẹ là đất, là cây. Lạy Mẹ Ma-ri-a là xe chở lửa, Mẹ mang đầy lửa được che giấu và ủ dưới lớp tro là nhân tính của Mẹ.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là bình chứa đức khiêm nhường ! Trong Mẹ, ánh sáng tri thức chân thật bừng cháy. Nhờ ánh sáng ấy, Mẹ vươn lên trên chính mình, và vì thế, Mẹ đẹp lòng Chúa Cha hằng hữu, chính Người chiếm hữu Mẹ và lôi kéo Mẹ lại với Người, sủng ái Mẹ bằng tình yêu đặc biệt. Nhờ chính ánh sáng ấy, và nhờ lửa đức ái cùng dầu khiêm nhường của Mẹ, Mẹ lôi kéo và làm cho Người hạ cố đến với Mẹ, mặc dầu trước đó chính lửa ái nồng nhiệt vô biên của Người đã lôi kéo Người đến với chúng con.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, vì có ánh sáng ấy, nên Mẹ khôn ngoan chứ không dại dột, và vì khôn ngoan, Mẹ đã muốn hỏi thiên sứ xem chuyện thiên sứ loan báo cho Mẹ làm sao có được. Lúc đó Mẹ lại không biết rằng Thiên Chúa toàn năng có thể được làm chuyện ấy sao ? Dĩ nhiên, Mẹ tin chắc không chút hoài nghi. Vậy tại sao Mẹ lại nói : Vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng ? Hẳn Mẹ không nói như thế vì thiếu đức tin, nhưng vì đức khiêm nhường thẳm sâu, và vì Mẹ suy đến sự bất xứng của mình. Không, không phải vì Mẹ hoài nghi Thiên Chúa có thể làm được điều đó.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, có phải vì kinh khiếp mà Mẹ hoảng sợ trước lời thiên sứ ? Nếu con suy nghĩ trong ánh sáng, con thấy hình như không phải Mẹ sợ, mặc dù Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt đôi chút. Vậy Mẹ ngạc nhiên về điều gì ? Hẳn là vì Mẹ thấy lòng nhân hậu lớn lao của Thiên Chúa. Mẹ tủi hổ khi nghĩ về mình và thấy mình thật bất xứng trước hồng ân trọng đại như thế. Vì suy đến sự bất xứng và yếu hèn bản thân, lại suy đến hồng ân khôn tả của Thiên Chúa, nên Mẹ ngạc nhiên. Vậy khi hỏi thiên sứ một cách khôn ngoan, Mẹ đã bộc lộ đức khiêm nhường sâu thẳm, và như đã nói, không phải vì khiếp kinh, nhưng vì ngạc nhiên về lòng nhân hậu bao la cũng như tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với sự thấp hèn và đức hạnh hầu như hư vô của Mẹ.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã trở thành cuốn sách trong đó có ghi chép quy luật của chúng con. Bởi vì hiện này sự thông tuệ của Chúa Cha hằng hữu được mô tả trong Mẹ ; hiện nay phẩm giá, lòng can đảm và tự do của con người được giãi bày nơi Mẹ ; con nói hiện nay phẩm giá của con người được giãi bày, vì lạy Mẹ Ma-ri-a, nếu con chiêm ngắm Mẹ, con thấy bàn tay Chúa Thánh Thần đã mô tả Chúa Ba Ngôi nơi Mẹ, bằng cách làm cho Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa, nhập thể trong Mẹ. Người đã ghi chép nơi Mẹ sự thông tuệ của Chúa Cha, tức là chính Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa. Người cũng mô tả quyền năng Chúa Cha, vì Người có đủ quyền năng để thực hiện mầu nhiệm vĩ đại này. Và Người mô tả lòng nhân từ của chính Người – tức Chúa Thánh Thần – vì chỉ do ân sủng và lòng nhân từ của Thiên Chúa mà một mầu nhiệm cao cả như thế được hoàn thành.

Xướng đáp   x. Lc 1,48

X

Hết thảy những ai yêu mến Chúa, hãy chung vui với tôi ; vì mặc dầu phận tôi nhỏ bé, Đấng Tối Cao đã hài lòng vì tôi,

*

và tôi đã sinh ra Thiên Chúa làm người.

Đ

Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, bởi vì Chúa đã đoái nhìn tới nữ tỳ hèn mọn. *

Bài đọc 2 (2/2)

Tại sao ngày thứ Bảy được dành kính Đức Trinh nữ,và tại sao Dòng chúng ta làm nhiều việc đạo đức kính Người ?

Trích sách chú giải Hiến pháp Dòng Anh Em Giảng Thuyết, của chân phước Hum-bê-tô Rô-man, linh mục.

Chúng ta cần phải biết lý do tại sao những người tôn sùng Đức Trinh nữ lại tôn sùng Mẹ trong ngày thứ Bảy hơn các ngày khác. Nên lưu ý lời đã chép rằng, trong ngày thứ Bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi ; Chúa cũng nghỉ ngơi trong Đức Trinh nữ như trong lều của mình. Vậy ngày thứ Bảy và Đức Trinh nữ phù hợp với nhau, vì thứ Bảy là thời gian và chính Đức Trinh nữ là nơi nghỉ ngơi của Chúa. Vả lại, ngày thứ Bảy, công cuộc tạo dựng thiên nhiên được hoàn thành, còn trong Đức Trinh nữ, công cuộc tái tạo qua ân sủng được hoàn thành. Thánh Bê-na-đô viết : “Lạy Mẹ rất nhân từ, trong Mẹ và qua Mẹ, bàn tay Đấng Tạo Hoá đã tái tạo những gì Người đã tạo dựng. Vậy Đức Trinh nữ và ngày thứ Bảy phù hợp với nhau trong việc hoàn thành như thế.” Ngày thứ Bảy đã được chúc phúc hơn những ngày khác, như sách Sáng thế chép : Thiên Chúa đã chúc phúc cho ngày thứ Bảy. Cũng vậy, Đức Trinh nữ đã được chúc phúc hơn mọi phụ nữ khác.

Ngày thứ Bảy là ngày thánh hơn các ngày khác, như sách Sáng thế cũng đã chép : Chúa đã thánh hoá ngày ấy. Đức Trinh nữ cũng thánh thiện hơn mọi người. Cho nên, đặc biệt tôn sùng Đấng đã được chúc phúc hơn mọi phụ nữ và thánh thiện hơn mọi người, trong ngày được chúc phúc và thánh thiện hơn các ngày khác, thì quả là thích hợp.

Ngoài ra, như ngày thứ Bảy ở giữa ngày thứ Sáu, ngày đền tội, và ngày Chúa nhật, ngày vui mừng, và không ai có thể từ ngày của hình phạt tiến đến ngày hoan lạc mà không qua ngày thứ Bảy. Cũng thế, không ai có thể tiến từ những đau khổ đời này đến niềm vui trên trời mà không qua chính Đấng Trung Gian của thế giới. Hơn nữa, như các thánh dạy, ngày thứ Bảy, các người khác sa ngã, nhưng Đức Ma-ri-a vẫn vững vàng trong đức tin. Và trong ngày thứ Bảy, chúng ta biết Chúa làm nhiều phép lạ và cứu giúp nhiều người.

Ngay trong kinh thần vụ của Hội Thánh cũng đã thấy hát bài ca tiếp liên riêng biệt để kính Đức Trinh nữ trong ngày thứ Bảy : Trong ngày này, chúng ta hãy tung hô. Bài ca ấy cũng nhắc đến những lý do tại sao lại đặc biệt dâng ngày thứ Bảy kính Đức Trinh nữ như đã kể trên.

Đàng khác, Dòng chúng ta cũng làm nhiều việc thiêng liêng hơn nhiều Dòng khác để kính Đức Trinh nữ.

Trước hết, với công tác thuyết giảng. Dòng không ngừng ngợi khen, chúc tụng, rao giảng về Thánh Tử của Đức Trinh nữ và về chính Đức Trinh nữ.

Thứ đến, kinh nhật tụng bắt đầu và kết thúc bằng việc tôn kính Đức Trinh nữ, vì thế mà Kinh Tối được nguyện sau cùng. Sau giờ Kinh Tối hằng ngày, Dòng “đi kiệu” kính Đức Trinh nữ.

Vả lại, trong ca nhập lễ, và khi đọc đến danh thánh Ma-ri-a, Dòng truyền cho anh em phải đặc biệt tỏ dấu tôn sùng bằng cách quỳ gối hay cúi sâu.

Ngoài ra, Dòng luôn luôn đứng khi đọc kinh nhật tụng kính Mẹ, còn kinh nhật tụng khác thì đôi khi anh em ngồi.

Hơn nữa, khi tuyên khấn, bất cứ tu sĩ nào của Dòng cũng tuyên khấn riêng biệt với Mẹ và tuân phục Mẹ khi đọc : “Tôi tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa và Đức Mẹ Ma-ri-a.” Lời tuyên khấn như vậy không thấy có nơi các Dòng khác.

Sau hết, ngày thứ Bảy, toàn thể kinh nhật tụng trong thánh đường đều về Đức Mẹ, trừ khi hoàn cảnh đòi buộc cách khác. Lại mỗi khi hát kinh gì về Đức Mẹ trong thánh đường, anh em hát sốt sắng hơn và trọng thể hơn, như trong điệp ca hằng ngày khi đi kiệu và trong những lễ kính nhớ.

Nhưng sự tôn kính và lòng sốt sắng phải có đối với Đức Trinh nữ, đòi chúng ta phải làm hơn những điều Hiến pháp truyền dạy. Vì chính Đức Trinh nữ đã trợ giúp Dòng một cách đặc biệt trong thời khai nguyên, và hy vọng Mẹ sẽ đưa Dòng tới mục đích hoàn hảo.

Xướng đáp

X

Lạy Đức Trinh nữ, Thân Mẫu Chúa Ki-tô, Mẹ sắp sinh con đã sinh ra Thiên Chúa, Mẹ là sao biển sáng ngời, xin che chở và gìn giữ chúng con.

*

Khi Mẹ sinh nở và hoan hỷ, các cơ binh trên trời ca khen chúc tụng.

Đ

Lạy Đức Trinh nữ từ bi Ma-ri-a, xin chuyển cầu cho chúng con. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, qua lời thiên sứ truyền tin, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa đầu thai trong lòng Đức Trinh nữ Ma-ri-a, xin Chúa nghe lời cầu khẩn của chúng con, là những kẻ tin thật Đức Ma-ri-a là Thánh Mẫu Thiên Chúa, thì cũng được Mẹ chuyển cầu trợ giúp trước toà Chúa.

Hoặc :

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Dòng Giảng Thuyết được thiết lập nhằm việc cứu độ các linh hồn, dưới sự bảo trợ của Đức Trinh nữ Ma-ri-a, và được Mẹ luôn thông ban ơn phúc dồi dào. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con hôm nay đang mừng kính Người, cũng được Người che chở phù trợ, hầu tiến tới vinh quang trên trời.