Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

KÍNH NHỚ ĐỨC MA-RI-A NGÀY THỨ BẢY

Đức Ma-ri-a, Nữ Vương các Tông Đồ

Bài đọc 2 (1/2)

Hãy kết hiệp với Đức Ma-ri-a, Mẹ rất dịu hiền, Nữ Vương các Tông Đồ

Trích thư của thánh Ca-ta-ri-na, trinh nữ.

Mẹ là Ca-ta-ri-na viết cho các con, mong các con cháy lửa tình yêu Chúa, giúp các con đủ kiên nhẫn chịu đựng đau khổ hoặc hành hạ, đói khát, bách hại hay bất công, lăng nhục, buồn phiền hay bất cứ khó khăn nào khác.

Điều thuận lợi cho chúng ta là, vì vinh dự của Thiên Chúa, chúng ta phải làm những gì các Tông Đồ đã làm : sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ngài chia tay nhau, và từ giã cả Đức Ma-ri-a, người Mẹ dịu hiền. Mặc dầu còn được sống với nhau thì thật sung sướng, nhưng các ngài đã gạt qua một bên niềm vui riêng của mình để tìm vinh dự của Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn.

Các con hãy hiệp nhất với Đức Ma-ri-a, người Mẹ rất dịu hiền. Để các môn đệ của Con yêu dấu, đang theo vết chân Chúa, có thể tìm kiếm vinh dự Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn, Đức Mẹ đã cho phép họ, những kẻ mà Người rất yêu thương, được từ giã Người. Còn Người thì vẫn là một lữ khách. Mặc dầu yêu mến Người tha thiết, nhưng với tâm trạng vui mừng, họ ra đi chịu đựng mọi đau khổ vì vinh dự của Thiên Chúa. Họ xuất hiện trước các quan quyền bạo chúa, và chịu đựng những bách hại. Nếu như các con hỏi họ : “Tại sao các ông lại vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn, và để Đức Ma-ri-a một mình như vậy ?” Họ sẽ trả lời : “Vì chúng tôi đã mất chính mình, và chúng tôi bị cầm giữ bởi lòng yêu mến vinh dự của Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn.” Mẹ mong rằng các con cũng sẽ hành động như vậy.

Mẹ muốn các con hãy học cùng Mẹ Ma-ri-a dịu hiền, là Đấng, vì vinh dự của Thiên Chúa và vì ơn cứu độ các linh hồn, đã dâng hiến Con Mẹ chết trên thập giá cho chúng ta. Cô độc một mình sau khi Chúa Giê-su đã về trời, Đức Ma-ri-a ở lại với các môn đệ thánh. Mặc dù Đức Ma-ri-a và các môn đệ được tràn đầy vui mừng, nhưng thực thì vẫn có phần buồn sầu ; tuy nhiên, để Con được vinh quang và tán tụng, Người đã cho phép họ ra đi. Thật vậy, do lòng yêu mến vinh dự của Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn thúc đẩy, Người đã chọn phải đau khổ vì chia ly họ hơn là chọn vui mừng vì được ở lại với họ. Vì thế, Mẹ muốn các con hãy học hỏi nơi Người.

Xướng đáp

X

Lửa của Thiên Chúa đến, không đốt cháy, nhưng soi sáng, không thiêu huỷ, nhưng chiếu sáng, và làm cho tâm hồn các môn đệ được sạch.

*

Và ban cho họ nhiều đoàn sủng. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Đ

Làm cho họ hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, và chiếu sáng họ, làm cho họ đầy tràn ân thiêng của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2 (2/2)

Khi sống lại, Đức Ki-tô hiện ra trước hết với Đức Trinh nữ Ma-ri-a

Trích bài giảng của thánh Vinh Sơn Phê-ri-ô, linh mục.

Đức Ki-tô ra khỏi mồ mà không mở cửa mồ, cũng như Người sinh ra bởi Đức Trinh nữ mà không làm thiệt hại sự khiết trinh của Mẹ. Đứng trên huyệt mộ, Đức Ki-tô tỏ cho các thánh tổ tông thấy thân thể vinh hiển của Người với các vết thương và vết giáo đâm, họ quỳ gối thờ lạy Người và thưa : “Lạy Chúa, vinh danh Chúa đã sống lại từ cõi chết, vinh danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần”. Đây là điểm thứ nhất liên quan đến sự phục sinh vinh phúc của Chúa Giê-su Ki-tô trong ngày này.

Điểm thứ hai là điều được tỏ bày cho Đức Trinh nữ Ma-ri-a một cách ân cần và đặc biệt. Đó là kết luận của nhiều nhà thần học nói rằng khi sống lại, Đức Ki-tô đã hiện ra trước hết với Đức Trinh nữ Ma-ri-a, thân mẫu Người. Trong tác phẩm Về các trinh nữ, thánh Am-rô-xi-ô nói rõ ràng về điều này : “Đức Ma-ri-a đã thấy Chúa Ki-tô phục sinh, và là người thứ nhất thấy như vậy.” Tuy nhiên, ở đây, các tác giả sách Tin Mừng lại không có cố gắng nào để đưa ra những bằng chứng hiển nhiên, vì người mẹ làm chứng cho Con mình thì có thể bị coi là thiếu khả tín. Nhưng chúng ta buộc phải tin rằng Đức Ki-tô đã hiện ra với thân mẫu mình trước hết, vì ba lý do.

Lý do thứ nhất : bởi lệnh Chúa truyền. Vì trong cuộc khổ nạn của Con mình, Đức Ma-ri-a đã phải chịu đau khổ nhiều hơn những người khác, Đức Ki-tô đã ban đặc ân cho thân mẫu Người là Mẹ sẽ sinh con không đau đớn và theo một cách thức trái ngược tự nhiên. Cũng vậy, trong cái chết của Chúa, Đức Mẹ có thể không phải trải qua những đau khổ vượt quá mọi đau khổ khác ở đời này. Như Giám mục An-bê-tô nói : “Tận cùng của mọi điều khủng khiếp là cái chết, vì, ngay lập tức, toàn thể linh hồn ra khỏi xác như một thân cây trốc rễ”. Thế nhưng tất cả mọi đau khổ của thời thơ ấu và cái chết đổ ập xuống trên Mẹ trong cuộc khổ nạn của Con Mẹ. Vì Kinh Thánh đã nói : Hãy kính trọng cha ngươi, và đừng khinh dể những lời than vãn của mẹ ngươi, và vì Đức Ki-tô cặn kẽ tuân giữ điều luật kính trọng cha mẹ, cho nên Người hiện ra trước hết với thân mẫu mình, là người dã phải đau khổ hơn tất cả những người khác.

Thứ hai : vì đức tin đầy công phúc của Mẹ. Ta thấy điều đó chắc chắn và tỏ tường trong đoạn văn kể rằng, lúc Chúa chịu khổ nạn, các Tông Đồ và các môn đệ đều đã mất đức tin Ki-tô giáo. Có kẻ còn nghi ngờ không biết Người có phải là Chúa và là Đấng Mê-si-a thật hay không, mặc dầu mọi sự đều chứng tỏ rằng Người là một vị ngôn sứ thánh thiện. Duy chỉ có Đức Trinh nữ Ma-ri-a tin vững vàng vào ngày thứ bảy Tuần Thánh ấy, và vì vậy, Hội Thánh của Chúa đã dâng kính Mẹ giờ kinh phụng vụ cử hành vào ngày thứ Bảy. Vì Kinh Thánh đã viết : Đức Chúa hiện ra với những kẻ tin ở Người, có lẽ phần thưởng cho đức tin của Mẹ là có thể Chúa đã hiện ra với Mẹ trước hết.

Lý do thứ ba : vì tình yêu lớn lao của Mẹ. Chắc chắn không bao giờ có một người mẹ nào yêu thương con mình như Đức Trinh nữ Ma-ri-a yêu Đức Ki-tô. Điều chính Chúa Ki-tô đã nói sẽ xảy ra : Ai yêu mến Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình cho người ấy.

Vì ba lý do này, rõ ràng Chúa Ki-tô dã hiện ra trước hết với thân mẫu của Người, mặc dù các tác giả sách Tin Mừng không minh nhiên đề cập đến chuyện này.

Xướng đáp x. Ga 20,19.20

X

Đức Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại, đứng giữa các môn đệ và nói :

*

“Chúc anh em được bình an.” Ha-lê-lui-a. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, Ha-lê-lui-a.

Đ

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, cửa nẻo đều đóng kín, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : *

Lời nguyện

Lạy Chúa, vì lời Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà soi sáng tâm h ồn các tôi tớ Chúa. Xin Chúa ban cho các tôi tớ Chúa được những lời nói thiệt thành, và ban cho những người rao giảng Lời Chúa được tăng thêm sức mạnh.

Hoặc :

Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, xin đoái nhìn cánh đồng bao la của Chúa, và xin gửi nhiều thơ gặt đến, để mọi thụ tạo được nghe loan báo Tin Mừng. Xin cho dân Chúa được quy tụ nhờ lời ban sức sống, và được dưỡng nuôi nhờ các bí tích, được tiến bước trên con đường cứu độ và yêu thương.