Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngày 12 tháng 2

Chân phước Rê-gi-nan-đô, linh mục

lễ nhớ tự do

Rê-gi-nan-đô sinh vào khoảng năm 1180 tại giáo phận Oóc-lê-ăng nước Pháp. Đậu tiến sĩ luật và dạy giáo luật tại đại học Pa-ri. Trên đường đi viếng Đất Thánh, Rê-gi-nan-đô ghé qua Rô-ma. Tại đây, Người đã mê say lời giảng thuyết của thánh phụ Đa Minh, rất hâm mộ đức thanh bần theo tinh thần Phúc Âm và nỗ lực tông đồ của Dòng. Nhờ Đức Trinh nữ Ma-ri-a phù trợ, Người đã hồi phục sức khoẻ một cách lạ lùng và đã lãnh nhận Áo Dòng mà chính Đức Trinh nữ đã tỏ cho người thấy.

Với gương nhân đức và lời giảng nồng nhiệt, ở Bô-lô-ni-a, rồi ở Pa-ri, Người đã thu hút được rất nhiều thanh niên và những nhân vật tên tuổi vào Dòng. Rê-gi-nan-đô là người có biệt tài tổ chức và sốt sắng cổ võ đời sống cộng đoàn, đầy nhiệt tình tông đồ trong việc thiết lập nước Chúa Ki-tô.

Người qua đời tại Pa-ri năm 1220, và được an táng tại nhà thờ Đức Mẹ Điền Dã.

Ngày 8 tháng 7 năm 1875, Đức Pi-ô IX đã chuẩn y việc tôn kính được dành cho Người từ lâu đời.

Bài đọc 2

Người xuất hiện như ngôn sứ Ê-li-a mới.

Trích sách Khai Nguyên Dòng Anh Em Giảng Thuyết của chân phước Giô-đa-nô Sa-xô-ni-a, linh mục.

Năm 1218, lúc cha Bề trên Tổng Quyền Đa Minh đang ở Rô-ma, thì giáo sư Rê-gi-nan-đô, kinh sĩ trưởng nhà thờ thánh A-ni-a-nô tại Oóc-lê-ăng cũng đến đó trên đường đi viếng Đất Thánh. Người là một danh sư rất thông thái, có địa vị cao, đã dạy giáo luật tại Pa-ri 5 năm. Vừa đến Rô-ma, Người lâm trọng bệnh ; Bề trên Tổng Quyền Đa Minh có đến thăm Người vài lần, rồi khuyên Người quý trọng đức thanh bần của Chúa Ki-tô, và gia nhập Dòng mình. Cha Đa Minh đã thành công, vì giáo sư Rê-gi-nan-đô đã hoàn toàn ưng thuận và còn khấn hứa gia nhập Dòng nữa.

Nhờ phép lạ, Người đã qua khỏi một cơn bệnh trầm trọng hầu như thập tử nhất sinh. Thật vậy, đang lúc Người lên cơn sốt nặng, thì Đức Trinh nữ Ma-ri-a, Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẹ xót thương, đã hiện đến tỏ tường và lấy dầu chính Mẹ mang theo mà xức cho Rê-gi-nan-đô và nói : “Mẹ lấy dầu thánh xức chân con để con đi rao giảng Tin Mừng bình an”. Hơn thế nữa, Mẹ còn tỏ cho Người toàn bộ tu phục của Dòng. Ngay tức khắc, Người được lành bệnh và sức khoẻ được hoàn toàn hồi phục đến độ các y sĩ, trước đây không hy vọng Người có thể bình phục, nay phải ngạc nhiên khi thấy những dấu chứng tỏ Người đã lành mạnh. Sau này cha Tổng Quyền Đa Minh đã công bố phép lạ lẫy lừng ấy, và nhiều nhân chứng hãy còn sống đến ngày nay. Có lần, ở Pa-ri, trong một cuộc nói chuyện với nhiều người, có tôi tham dự, cha Đa Minh cũng đã thuật lại phép lạ ấy.

Khi đã hồi phục sức khoẻ, giáo sư Rê-gi-nan-đô dấn thân ngay vào việc giảng thuyết, lời Người sốt sắng tựa lửa thiêu. Lúc đó cả thành Bô-lô-ni-a sôi sục vì Người xuất hiện như một ngôn sứ Ê-li-a mới. Trong những ngày ấy, Người nhận rất nhiều người Bô-lô-ni-a vào Dòng ; số đồ đệ ngày càng gia tăng và lôi kéo thêm nhiều người khác nữa. Sau đó, tu sĩ rất đáng nhớ Rê-gi-nan-đô trở về Pa-ri, và với tâm hồn sốt sắng không biết mỏi mệt, Người đã dùng lời nói việc làm rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô và Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Nhưng Thiên Chúa đã sớm cất Người rời khỏi trần gian. Tuy chỉ sống một thời gian ngắn, nhưng Người đã trở nên trọn hảo rất mau, đầy công đức như thể sống lâu dài. Tu sĩ Mát-thêu biết giáo sư Rê-gi-nan-đô khi chưa vào Dòng đã là một người rất thời danh và thanh lịch, nên có lần ngạc nhiên hỏi Người rằng : “Thưa cha giáo sư, cha có hối tiếc vì đã lãnh nhận bộ áo này không ?” Người cúi mặt trả lời : “Tôi nghĩ tôi không xứng đáng ở trong Dòng này, vì ở đây tôi luôn luôn được sung sướng quá sức tôi tưởng.”

Xướng đáp  x. Ep 4,1.3-4

X

Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.

*

Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.

Đ

Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã nhận được ơn kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, qua sự trợ giúp của Thánh Mẫu đầy lòng xót thương, Chúa đã lôi cuốn chân phước Rê-gi-nan-đô bước vào con đường nghèo khó của Tin Mừng, và cho thánh nhân được ơn hướng dẫn nhiều người cũng đi vào con đường ấy. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin giúp chúng con trung thành với Lời Chúa và hân hoan tiến bước trên đường mệnh lệnh Ngài. Chúng con cầu xin