Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngày 5 tháng 10

Chân phước Rây-mun-đô Ca-pu-a, linh mục

lễ nhớ tự do

Sau một thế kỷ đầy sức sống, đời sống của Dòng bắt đầu sa sút nhiều nơi. Chính thánh Đa Minh đã yêu cầu cha Rây-mun-đô Ca-pu-a tiến hành việc cải cách đầy khó khăn trong Dòng.

Rây-mun-đô gia nhập Dòng tại Bô-lô-nha, nơi anh theo học luật khoa. Sau đó, cha dạy học tại nhiều tu viện khác nhau ở Bô-lô-nha, Xi-ê-na, Phi-ren-xê. Cha cũng làm linh hướng cho nữ đan viện Mon-tê-pun-cha-nô và làm bề trên tu viện Xan-ta Ma-ri-a Mi-néc-va ở Rô-ma.

Chẳng bao lâu sau, thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, được Đức Mẹ soi sáng, đã chọn cha làm linh hướng, đồng thời thông truyền cho cha lòng nhiệt thành bừng cháy vì Giáo Hội và niềm thao thức canh tân đời sống tu trì.

Năm 1380, cha Rây-mun-đô được bầu làm Tổng Quyền, và dù gặp phải những hiểu lầm và ác cảm, cha vẫn khéo léo thực hiện công cuộc canh tân và đem lại cho Dòng ánh quang thuở ban đầu.

Cha hăng say hoạt động vì Giáo Hội, cách riêng cho việc Đức Thánh Cha rời A-vi-nhông trở về Rô-ma, và nhằm chấm dứt cuộc ly giáo Tây phương lúc bấy giờ.

Cha đã để lại cho chúng ta cuốn sử hạnh của thánh nữ A-nê và nhất là tập “Truyền kỳ” kể lại cuộc đời thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na mà cha âu yếm gọi là “ái nữ và mẫu thân” của mình. Các Đức Giáo Hoàng Ghê-gô-ri-ô XI, U-ba-nô VI và Bô-ni-phát IX rất quý mến cha Rây-mun-đô và đã giao phó cho cha nhiều sứ mạng ngoại giao rất tế nhị. Cha qua đời tại Nu-rem-béc ngày 5 tháng 10 năm 1399 và sau được cải táng tại nhà thờ thánh Đa Minh ở Na-pô-li.

Ngày 15 tháng 5 năm 1899, Đức Lê-ô XIII đã chuẩn y việc tôn kính chân phước Rây-mun-đô.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chân phước Rây-mun-đô Ca-pu-a tìm kiếm Nước Trời trong sự khát khao sống đức ái trọn hảo. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin ban cho chúng con luôn luôn hân hoan tiến bước trên con đường yêu mến. Chúng con cầu xin