Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Ngày 18 tháng hai

Chân phước Gioan Fiesole (Fra Angelico)
linh mục (1386 – 1455)

Phần chung thánh mục tử hoặc thánh tu sĩ

Chân phước Gioan sinh vào năm 1386 hoặc 1387, ở Vicchio (Ý). Anh theo học mỹ thuật ở Firenze. Anh gia nhập Dòng tại tu viện mang tước hiệu thánh Đa Minh ở Fiesole, mới được chân phước Gioan Đa Minh thành lập để chấn hưng đời sống kỷ luật. Sau khi được thụ phong linh mục, cha đã hai lần giữ chức đại diện bề trên và sau đó làm bề trên. Cha chuyển trao những hoa trái của đời sống chiêm niệm bằng những bức tranh treo trên các bàn thờ ở Fiesole và ở tu viện thánh Marcô (Firenze). Giáo hoàng Eugeniô IV mời cha đến Roma để trang trí hai nhà nguyện, một ở đền thờ thánh Phêrô và một ở điện Vatican. Giáo hoàng Nicola V giao cho cha thiết kết nhà nguyện riêng và văn phòng làm việc (1445 - 1449). Cha cũng trang hoàng tu viện thánh Đa Minh ở Cortona (1438) và nhà thờ chính tòa ở Orvieto (1447). Giáo hoàng Eugeniô IV muốn bổ nhiệm cha vào chức tổng giám mục Firenze nhưng cha đã tiến cử thánh Antoninô thay thế. Cha qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1455, tại tu viện Santa Maria sopra Minerva (Roma) và được an táng ở đây. Cha đã được tặng biệt hiệu Fra Angelicô (thiên thần) vì nét thanh thoát của những bức tranh. Ngày 3 tháng 10 năm 1982, Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho phép Dòng được mừng kính như chân phước. Ngày 18 tháng 2 năm 1984, người được đặt làm bổn mạng những nhà mỹ thuật, đặc biệt là họa sĩ.